Bảng giá

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Bảng giá

                                                                                                                                                            

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN 

 * Khách hàng mua từ:        5 - 10  hộp chiết khấu    5%

 * Khách hàng mua từ:      11 - 20  hộp chiết khấu  10%

 * Khách hàng mua từ:      21 - 50  hộp chiết khấu  15%

 * Khách hàng mua từ:    51 - 100  hộp chiết khấu  20%

 * Khách hàng mua từ:  101 - 300  hộp chiết khấu  25%

  * Khách hàng mua từ:  301 - 500  hộp chiết khấu  30%