Bảng giá

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Bảng giá

                                                                                                                                                            

TRI ÂN KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ƯU ĐÃI HẤP DẪN 

    *          5 - 10  hộp chiết khấu    5%

    *        11 - 20  hộp chiết khấu  10%

    *        21 - 50  hộp chiết khấu  15%

    *      51 - 100  hộp chiết khấu  20%

     *    101 - 300  hộp chiết khấu  25%

      *    301 - 500  hộp chiết khấu  30%