Bát Trân Hoàng Triều ( Hết Hàng ) - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Bát Trân Hoàng Triều ( Hết Hàng )

Bát Trân Hoàng Triều ( Hết Hàng )

Mã sp : H5

Khối lượng tịnh : 450g

Giá bán : 400.000 VNĐ

Bát Trân Hoàng Triều mang ý nghĩa như tám loại cao lương mỹ vị trong cung đình, tượng trưng tám loại bánh hảo hạng 

Số 1 : hai bánh nhân gà quay jambon - trứng (70g)

Số 2 : hai bánh nhân thơm - trứng (70g) 

Số 3 : hai bánh nhân kiwi - trứng (70g)

Số 4 : hai bánh nhân cà phê bạc hà - trứng (70g)

Hotline: (08) 39670 988