Chay thập cẩm - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Chay thập cẩm

Chay thập cẩm

Mã sp : BM1

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 61.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988