Đậu xanh 2 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Sản phẩm
Đậu xanh 2 trứng

Đậu xanh 2 trứng

Mã sp : 24

Khối lượng tịnh : 300g

Giá bán : 135.000 VNĐ

Hotline: 028 39670 988

Hotline