Đậu đỏ 2 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Sản phẩm
Đậu đỏ 2 trứng

Đậu đỏ 2 trứng

Mã sp : D2

Khối lượng tịnh : 220g

Giá bán : 98.000 VNĐ

Hotline: 028 39670 988