Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng

Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng

Mã sp : 62

Khối lượng tịnh : 220g

Giá bán : 110.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988