Kiwi 2 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Kiwi 2 trứng

Kiwi 2 trứng

Mã sp : K2

Khối lượng tịnh : 220g

Giá bán : 105.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988