Đậu đen 2 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Đậu đen 2 trứng

Đậu đen 2 trứng

Mã sp : 32

Khối lượng tịnh : 220g

Giá bán : 91.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988