Đậu đỏ 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Đậu đỏ 1 trứng

Đậu đỏ 1 trứng

Mã sp : D1

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 61.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988