Đậu đỏ 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Sản phẩm
Đậu đỏ 1 trứng

Đậu đỏ 1 trứng

Mã sp : D1

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 68.000 VNĐ

Hotline: 028 39670 988

Hotline