Lạp xưởng ngũ hạt 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Lạp xưởng ngũ hạt 1 trứng

Lạp xưởng ngũ hạt 1 trứng

Mã sp : 61

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 74.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988