Kiwi 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Kiwi 1 trứng

Kiwi 1 trứng

Mã sp : K1

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 78.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988