Dừa sầu riêng 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Sản phẩm
Dừa sầu riêng 1 trứng

Dừa sầu riêng 1 trứng

Mã sp : 41

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 68.000 VNĐ

Hotline: 028 39670 988

Hotline