Đậu đen 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: 028 39670 988

Vietnamese English

Hotline: 028 39670 988

Sản phẩm
Đậu đen 1 trứng

Đậu đen 1 trứng

Mã sp : 31

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 61.000 VNĐ

Hotline: 028 39670 988