Đậu xanh nho 1 trứng - CTY TNHH ĐÔNG HƯNG VIÊN

Hotline: (08) 39670 988

Vietnamese English

Hotline: (08) 39670 988

Sản phẩm
Đậu xanh nho 1 trứng

Đậu xanh nho 1 trứng

Mã sp : N1

Khối lượng tịnh : 170g

Giá bán : 62.000 VNĐ

Hotline: (08) 39670 988